Mgr. Zdeňka Puková


Mgr. Zdeňka Puková Praha, PŘEKLADY A TLUMOČENÍ (AJ, FJ) soudní překlady a tlumočení (AJ, FJ) Mgr. Zdeňka Puková Praha, překlady, tlumočení

Můj hlavní přínos pro vás

Nabízím kvalitní překladatelské a tlumočnické služby. Vystudovala jsem překladatelství a tlumočnictví na Univerzitě Karlově, kde nyní pokračuji…  

Co umím opravdu nejlépe

Překládám především právní texty a tématiku EU, dále obory jako ekologie či lidská práva. Také mám bohaté zkušenosti s překladem propagačních…  

Moje tradice, historie, zkušenosti

Tlumočím a překládám od roku 2006. Několik let jsem překládala pro instituce EU. Tlumočila jsem pro veřejný sektor (Poslanecká sněmovna PČR…  

Profesionální překladatelské služby

Nabízím překladatelské služby v mnoha oborech, především právo, EU, ekologie, lidská práva a nejrůznější všeobecné texty. Na překládání a tlumočení…  

Nabídka tlumočení

Nabízím konsektuvní, simultánní a soudní tlumočení. S konsekutivním i simultánním tlumočením mám mnohaleté zkušenosti ze zakázek pro soukromoprávní…  

Proč překládám a tlumočím

Protože mě to baví. Neustále se učím a dozvídám nové věci a setkávám se s velmi zajímavými lidmi. Překlad je pro mě zároveň jakousi hrou s jazykem…  

Důvody proč si vybrat mě

  1. Profesionalita

  2. Kvalita

  3. Spolehlivost

Výhody, které nabízím

  1. Odborná kvalifikace

  2. Mnohaleté zkušenosti s překladem i tlumočením

  3. Flexibilita a osobní přístup ke každé zakázce a klientovi

Moje jazykové vzdělání

V roce 2007 jsem absolvovala magisterský obor překladatelství a tlumočnictví (angličtina a francouzština) na Ústavu translatologie Filozofické…

Překlady a tlumočení
Reklama:

Jazykové weby